Esoterika

Odvádění duší zemřelých

Narodila jsem se a žila v rodinné vilce na Praze 6, kterou v poválečných letech postavil můj pradědeček. A protože zde zemřel za zcela zvláštních okolností, nebylo divu, že jeho duše zůstala v tomto domě a členové rodiny, jež neměl v oblibě se stali terčem jeho „útoků“po celá léta. Proto, když jsem se naučila tzv. „odvádět duše“, byl jedním z prvních, kterému jsem pomohla odejít do světla. Při své práci jsem se několikrát setkala s nepříjemnými útoky od diskarnátů (duší), temných, démonických i satanských sil atd. Ale vždy jsem zcela zřetelně pocitˇovala obrovskou ochranu z vyšších duchovních sfér a jejich pomoc při odstranění těchto entit. K odvádění duší používám kyvadlo a Vyšší Já. Někdy žádám pomoc Archanděla Michaela a jiné milované bytosti, jež mi pomáhají.

Proč zde duše zůstávají?
Každá duše, která opustila fyzické tělo v okamžiku smrti, má odejít do sfér tam kam patří (tam, kde je její opravdoví domov). Je však mnoho duší, které na Zemi zůstávají, neboť odejít nemohou nebo nechtějí. Stává se tak z různých důvodů, jako jsou láska k pozůstalým, závislost na partnerovi, přání vzít si s sebou milovanou osobu, lpění na majetku, potřeba cosi dokončit, touha po pomstě, strach z potrestání, nedůvěra v posmrtný život.      V případě rychlé, nečekané smrti zmatenost a nestihnutí najít včas cestu do světla. Pro duši pak nastává problém, protože zde zůstává bez těla, tudíž bez možnosti dalšího reálného žití a šance dále se duchovně vyvíjet. Pro tuto existenci ovšem potřebuje nějak čerpat energii, a proto jí nezbývá nic jiného, než aby se přivtělila k bytosti, která fyzické tělo má. Živému člověku to způsobuje řadu potíží. Přivtělené duchovní bytosti mohou značně ovlivňovat naše myšlení a chování. Příznaky přivtělené duše: úbytek energie, bolesti zejména hlavy a páteře. Neschopnost soustředit se, psychická únava, nespavost, deprese, špatné sny atd. Přivtělenou duchovní bytost je třeba odvést tam, kam opravdu patří.

Duchové v domech
Každý prostor, ať je to dům, byt, nebo zahrada má svou energii. Určitě jste již zažili pocit, že někam vstoupíte a cítíte se krásně, je vám dobře a ani se vám nechce odejít. Jste uvolnění a plni energie. To je prostor, kde jsou čisté a pozitivní energie. Také, ale můžeme vstoupit do prostoru, kde se nám nelíbí, jsme zde stísněni, může nás začít bolet hlava a cítíme nevolnost. Rychle spěcháme z místa pryč a potom se cítíme unavení, bez elánu, bez nálady. Vnímaví jedinci se na takových místech necítí dobře, děti mohou být často nemocné, plačtivé, mají noční děsy. Při učení se nemohou soustředit. Dospělé může často bolet hlava, jsou hádaví, podráždění, trpí nespavostí, nemají energii a ráno po probuzení mají pocit únavy, jako by nespali. Na pracovišti jde špatně kariérní postup, nebo nám nejde podnikání.

Negativní psychická energie
Psychická energie, která se uvolňuje při hádkách, negativních myšlenkách, závisti, krádežích, nenávisti, vzteku, zlosti, tragédii, silně ovlivňuje naše prostředí.

Negativní energie z nemoci
Pokud v bytě, nebo v domě bydlel někdo dlouhodobě nemocný, měl stálé bolesti, zde zůstává energie nemoci.

Energie smrti
Nachází se v místech, kde někdo dlouho umíral, nebo zemřel násilnou smrtí. Tyto energie se mohou projevovat i na místech, kde byla v minulosti popraviště, vězení, lazarety. Energie zde zůstává i několik století a pokud si na takovém místě postavíte dům, můžete mít problém.

Všechny tyto energie se dají vyčistit. Opět to řeším kyvadlem přes Vyšší Já. S pomocí Archandělů, Nanebevzatých Mistrů a ostatních mi pomáhajících bytostí. Jímž patří mé upřímné poděkování.

Geopatogenní zóny

Jste často nemocní, špatně se vám spí, dítě se vám budí na úplně jiném místě, než jste ho uložili? Pak možná máte doma geopatogenní zóny! Jak si to ověřit a lze se jich zbavit? Je dobré vědět, že na každého člověka stejná geopatogenní zóna působí různě. Jde nejen o individuální biopole jedince, ale i o stav jeho organismu – nemoc, stres, oslabení. Do určité míry si na slabou geopatogenní zónu lidé umí zvyknout, obecně se však můžete cítit unaveni, bez energie a nálady. Nemocní se uzdravují v geopatogenní zóně těžko, jestli vůbec, nicméně dlouhodobým pobytem v rušivé zóně lze i onemocnět či stav nemoci zhoršit.

Za jaké nemoci mohou geopatogenní zóny?
Nespavost, bolest hlavy, migrény, chronická únava, vyčerpanost, podrážděnost, nervozita, bolesti kloubů a svalů, rakovinotvorné bujení, poruchy paměti, deprese – to jsou důvody, kdy je potřeba zjistit, zda nespíte v geopatogenní zóně.

Jak rušivé zóny poznat?
Současných technik a praktik je mnoho, zatím ale žádná není všeobecně uznávaná.
Podle pocitu – zdravý člověk většinou špatně usíná, budí se, vstává unavený, nechce se mu do postele.
Kočky a psi – v dřívějších dobách se do bytu vpouštěli psi a kočky, protože kočka rušivé zóny vyhledává, ráda v ní odpočívá, ale pes si do ní nikdy nelehne.
Proutkař –stejně jako kdysi, rušivou zónu pozná zkušený proutkař.
Děti – ty jsou na geopatogenní zóny citlivé všechny. Točí se v posteli, špatně spí a budí se jinak natočené, než jak ho ukládáte? Snaží se v posteli dostat do místa, kde je to lepší? Přizpůsobte jim polohu postele podle jejich představ.

Pokud jste mým klientem, můžete mě zcela zdarma požádat, abych zkontrolovala geopatogení zóny u vás doma, či pročistila výše uvedené negativní energie a entity. Zrovna tak mne mohou kontaktovat lidé i po telefonu či emailu. S přesnými informacemi jež mi sdělíte pak zjistím na dálku daný problém a mohu vám ho pomoci vyřešit. Cena je individuální a po dohodě.