Terapie

Reiki

Je hluboce relaxační a ozdravná terapie. Univerzální životní energie předávána z rukou zkušeného diplomovaného terapeuta (O mě). Mimo jiné je velmi vhodná při vyčerpání, harmonizuje a zklidňuje. Reiki je forma terapie, která vznikla na konci 19.století v Japonsku. V každém člověku proudí univerzální energie. Při stresu nebo nerovnováze se však tok energie narušuje.

Pomocí Reiki se blokády uvolňují, aby mohla energie zase volně proudit tělem. Důsledkem tohoto procesu přichází mnoho blahodárných účinků pro tělo i mysl. Dochází k uvolňování dlouhodobých stresů a blokád. Reiki příznivě ovlivňuje fyzické i citové potíže, pomáhá nám dávat do pořádku to, co se v našem životě stalo špatně. Energie Reiki funguje na všech rovinách - mentální, duchovní i fyzické.

Účinky
čistí a vyrovnává energetické cesty (meridiány)
obnovuje duševní rovnováhu a pohodu
podporuje přirozenou schopnost těla být v rovnováze a zdravé
uenergetické blokády
čistí tělo od jedů, odplavuje negativní myšlenky
napomáhá totální relaxaci
je velmi vhodná při vyčerpání a únavě
Reiki je absolutně čistá energie a má harmonizační účinky
Reiki nikdy neuškodí, působí v každém věku
pomáhá uvědomit si svoji podstatu
dává lidem to co momentálně potřebují

Terapie
Terapeut pracuje pomocí dlaní rukou - přikládá je tam kde je potřeba, ale působí také bez doteků, pouze přenosem energie. Nedostáváte energii terapeuta, pouze čistou energii Reiki, která skrze něj proudí. Reiki neošetřuje pouze místa kam terapeut přikládá ruce, ale proudí tam kam je potřeba. Po terapiích Reiki dosáhne klient velké fyzické i psychické vyrovnanosti.

Nejčastější pocity klientů bezprostředně při a po ošetření: příval energie, pocit uvolnění, radosti, lásky, jistoty, neomezeného potenciálu, svobody, rovnováhy, harmonie a klidu. Reiki je velmi vhodné kombinovat s masáží, kdy se dosáhne daleko lepších výsledků. Proto je využívám intuitivně i při svých ostatních terapiích.

 

Spiritual Response Therapy (SRT)

SRT je metoda odlišná od většiny používaných způsobů alternativních terapií. Jejím základem je napojení se na Vyšší Já, které představuje soubor duchovních bytostí s vyšší úrovní vědomí. S jejich pomocí je možné zkoumat a řešit podvědomé a duševní záznamy člověka. Duše má všechny informace o tom, co zažila, uložené v tzv. akašických záznamech. Prostřednictvím Vyššího Já je možné zjistit, které negativní a škodlivé energie a programy si duše sebou nese a následně je přetransformovat na pozitivum. Duše při tomto procesu nabude nové zkušenosti a umožní se její rychlejší rozvoj.

Odstraní se blokující energie, které komplikují život. Často o nich na vědomé úrovni ani nevíme. Tyto negativní energie mohou pocházet z tohoto, ale i z minulých, paralelních nebo budoucích životů. Z hlediska duše je čas vnímán jinak. Tím, že se při čistění negativních energií a programů uleví duši, uleví se i fyzickému tělu, které potom může rychleji a efektně regenerovat a úspěšně čelit mnohým nemocem. Práce s Vyšším Já spočívá v používaní kyvadla, které zprostředkovává odpovědi na kladené otázky a soustavy 40 tabulek, kde je zařazená většina problémů, na které duše při své cestě může narazit. Před každou prací s klientem žádám o povolení na práci. Konzultace je pro klienta nenáročná a pohodlná, není zapotřebí absolvovat žádné cviky, postoje ani složité manipulace. Vyžaduje se od něho jen vědomá snaha řešit vlastní problémy.

Při čištění negativních energií mnozí klienti vnímají různé pocity, například teplo na hrudi, mrazení na zádech ... Tyto projevy však trvají velmi krátce a jsou jen důsledkem zablokovaných energií a emocí, které klient v sobě držel a při čistění dostaly možnost se uvolnit. Během konzultace si klient často uvědomí, proč vznikli mnohé z jeho problémů. Je to motivace k novému, pozitivnímu myšlení a pohledu na sebe sama. A to je důležitý předpoklad na to, aby se staré problémy už nevracely. Výhodou metody SRT je, že práce skrze Vyšší Já je rychlá a mnozí klienti pociťují značnou úlevu. Jedna konzultace metodou SRT trvá přibližně 1 až 2 hodiny. Počet konzultací potřebných k úplnému vyčištění závisí od závažnosti a množství negativních programů a energií. Ve většině případů postačí jedna až dvě konzultace.

Co je možné metodou SRT řešit
zablokované disharmonické energie, které pocházejí z traumatizujících zážitků, konfliktů a stresových situací
problémy s učením, soustředěním, stresem vůči škole a nebo konkrétnímu předmětu
únavu, nespavost, nedostatek energie, pocit opuštěnosti, nejistoty nebo strachu
stavy úzkosti, fóbie a deprese
zadrhávání způsobené psychickým traumatem
většinu alergií, jako například potravinová alergie, senná rýma, průdušková astma a podobně
dlouho trvající bolesti, jejich příčinu nemůže klasická medicína objasnit
některé problémy s kůží
noční pomočování
příbuzenské, kolegiální nebo partnerské vztahy, zjištěním a vyčištěním vzájemných blokujících energií, závislostí, přísah
nevyřešené záležitosti a traumatické zkušenosti z minulých životů, které blokují náš rozvoj v současném živote a mnohokrát se podílejí na rozvoji chorob
otestovaní, které živiny, minerály a vitamíny má tělo v nedostatku a z jakých zdrojů je získat
zablokované, uzavřené a disharmonicky pracující čakry
přivtělené duše, duchovní paraziti a další entity
zóny s negativní energií, nacházející se ve vašem bytě a nebo pracovišti
je možné od negativních energií vyčistit rostliny, zvířata a předměty
tato metoda není náhradou bežné lékařské praxe

Spiritual Restructuring (SpR)

Stejně jako u SRT, tak i u této metody se napojujeme na Vyšší Já a pomocí kyvadla se pak pracuje na fyzickém těle. Cílem terapie  je odstraňovat bolesti a nerovnováhu na úrovni fyzického těla. Metoda je souhrn duchovního čistění negativních energií, programů a tzv. práce s psychickým zraněním i práce s fyzickým tělem. Práce na fyzickém těle představuje jednoduché, nebolestivé korekce svalů, které jsou příliš stažené nebo naopak uvolněné a často bývají příčinou bolestí a problémů zad a kloubů.

Tato metoda byla vyvinutá podobně jako SRT panem Robertem Detzlerem. Jedním ze základních prvků jsou psychická zranění, která dnes zatím nejsou změřitelná dostupnými přístroji. Tyto představují situace prožité v tomto, ale i v minulých životech, které byly pro nás v daném čase mimořádně traumatizující, obvykle nám ublížily blízké osoby, a vytvořili jsme si přitom množství negativních myšlenek a emocí, které zůstaly potlačené. Bez jejich vyčištění a odstranění bývá obvykle účinek většiny metod napravující tělo krátkodobý.

Součástí metody Spiritual Restructuring není násilná náprava fyzického těla, kroucení, škubání ... Všechny korekce jsou jednoduché a nebolestivé a provádějí se poklepem, dotykem a také zcela bez dotyku. Je také možné provádět terapie na dálku bez fyzické přítomnosti klienta.

Co je možné metodou Spiritual Restructuring řešit
bolesti krční, hrudní a křížové páteře
nepříjemné pocity v oblasti zad a lopatek
ztuhnuté a bolestivé svalstvo
potíže s klouby
chronické problémy s dutinami
bolesti hlavy a migrény
bolestivost čelistního kloubu
únavu zraku
opakující se nevysvětlitelné bolesti a nepříjemné pocity
v mnohých případech je korekcí svalů možné zlepšit problémy s chůzí
další problémy s klouby, svaly a také s orgány a dýchání